หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
จ็อบสตรีทดอทคอม ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการ Career Exploration Exhibition

จ็อบสตรีทดอทคอม ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการ Career Exploration Exhibition

รายละเอียด
จ็อบสตรีทดอทคอม (JobStreet.com) ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการ Career Exploration Exhibition ของ ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองทั้งในด้านความสนใจ, ความสามารถ และความถนัด เพี่อสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้ในอนาคต รวมทั้งวางแผนอาชีพอย่างเป็นระบบ ภายในงานนี้ จ็อบสตรีทดอทคอมจะให้บริการด้านการแนะแนวอาชีพและแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์เพื่อวัดความพร้อมก่อนการสมัครงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ (JobStreet English Language Assessment - ELA), การวัดความพร้อมของการเขียนประวัติการทำงานและสัมภาษณ์งาน รวมทั้งคำแนะนำวิธีการเขียนประวัติอย่างถูกต้องและเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน (Career & Resume Clinic) จากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ พร้อมรับฟรี “คู่มือล่างานอย่างมืออาชีพ” (Street Smart Guide for Job Hunting) ที่บูธของจ็อบสตรีทดอทคอม โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
0

ระยะเวลา
10/11/10-11/11/10

สถานที่
ABAC Plaza มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

เบอร์โทรศัพท์
0817512477
 
ผู้ประกาศ
penner

ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์
0817512477

อีเมล
sujanya_c@penner-madison.com