หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการคำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำ Self Certification และThird Country Invoicing

เทคนิคการคำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำ Self Certification และThird Country Invoicing

รายละเอียด
• เทคนิคการคำนวณต้นทุนสินค้า โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการของตามตกลงการค้าในกรอบต่างๆ และตัวอย่างการคำนวณต้นทุน
• ความหมาย ความสำคัญของ SELF CERTIFICATION
• หลักเกณฑ์ วิธีการ การระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ SELF CERTIFICATION
• ความหมาย ความสำคัญของการซื้อขายผ่าน “ นายหน้า ”
• ความหมาย ความสำคัญ ของ THIRD COUNTRY INVOICING และตัวอย่างเอกสาร
• ปัญหาของค่านายหน้าและ THIRD COUNTRY INVOICING กับการประเมินราคาและพิธีการศุลกากร
• หลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินการเรื่อง THIRD COUNTRY INVOICING ให้ถูกต้องตามกรอบความตกลงทาง การค้าของ AFTA และ FTA
• เจาะลึก CASE STUDY การคำนวณต้นทุนสินค้า Self Certification และThird Country Invoicing


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส และ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

ค่าธรรมเนียม
3,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

ระยะเวลา
19 พ.ย. 2553

สถานที่
ห้องกรุงธน โรงแรมอีสเทิร์นแกรด์ พาเลซ พัทยาใต้

เบอร์โทรศัพท์
027427740
 
ผู้ประกาศ
ศูนย์ฝึกอบรม อีบีซีไอ

ที่อยู่
2024/104-107 ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10510

เบอร์โทรศัพท์
027427851-5

อีเมล
training@ebcitrade.com