หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” ... สร้างความแตกต่างการให้บริการ หลีกหนีสงครามการตลาด -วันที่ 16 พ.ย.53
Bookmark and Share

อบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” ... สร้างความแตกต่างการให้บริการ หลีกหนีสงครามการตลาด -วันที่ 16 พ.ย.53

รายละเอียด
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าอบรม

“การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ”
(Effective Marketing Plan for Service Business)

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง และนับวันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การเขียนแผนการตลาดให้สามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รอบคอบ รัดกุม และมีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ จึงมีความจำเป็นต่อผู้ประกอบการธุรกิจทุกๆ ราย
ในส่วนของธุรกิจบริการนั้น มีความแตกต่างจากธุรกิจด้านผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมาก เพราะธุรกิจบริการมีปัจจัยอยู่หลายประการที่ทำให้การบริการไม่สามารถทำได้อย่างคงที่ ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เท่ากับธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า แต่ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจบริการก็สามารถสร้างความแตกต่าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าเฉพาะรายได้มากกว่า
ดังนั้นการเขียนแผนการตลาดด้านบริการอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่สนามการแข่งขันได้อย่างแตกต่าง และสามารถใช้ทรัพยากรเพื่อการแข่งขันในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th wassanak@off.fti.or.th,wassana.fti@gmail.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
ไม่ระบุ

ระยะเวลา
16/11/10

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th