หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
วิถีใหม่ และเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด
Bookmark and Share

วิถีใหม่ และเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

Part1: Marketing Communication : From Tradition way to New way of
Communication
- ทบทวนและทำความเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารการตลาด
- แนวคิดดั้งเดิม Promotion เป็นส่วนหนึ่งของ Marketing Mixs
- แนวคิด IMC (Integrated Marketing Communication)
- แนวคิด Brand Communication
- ความเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุค New Media : New way of communication

Part 2 : New way of Consumer Behavior
- เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสื่อ
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ ด้าน ICT ที่นำผู้บริโภคมาสู่โลกยุค New Way of Communication
- เทคโนโลยี่ใหม่ๆ ที่น่าจับตามอง สำหรับนักการตลาดในการนำมาใช้เป็น เครื่องมือการสื่อสารยุคใหม่
- วิเคราะห์ Life Style ของผู้บริโภค
- วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในด้านการรับสื่อ โฆษณา ของผู้บริโภค

Part 3 : New Media & New way of Communication
- ทำความรู้จักกับ สื่อและวิธีการสื่อสารแนวใหม่ๆ
- Website : Consumer & Business
- Banner : Single & Campaign
- Beyond the Banner : Jump pages, Landing page and Interstitials
- Viral Marketing : Includes Product lunches, Promotion Campaigns and Games
- Mobile : SMS, MMS , WAP Site, I-Mode site รวมทั้งที่เป็น Gamesและ Application ด้วยที่ส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือหรือ PDA
- Ambience
- OHM-Out of Home Media with new Technology
- Advergaming
- Ad Words
- Buzz

Part 4 : Innovation and Integrated way to Communication
ตัวอย่างและกรณีศึกษาในด้านการใช้ New way of communication อย่างมีประสิทธิผล(การใช้สื่อแบบผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ ระหว่าง สื่อแบบดั้งเดิมกับสื่อยุคใหม่)
- QR Code: Barcode Revolution -Japan
- Nike- Japan
- Napster-Japan
- Xbox360/Microsoft Corporation.-Japan
- ตัวอย่างอื่นๆ จากหลากหลายประเทศ ที่ส่งประกวด
- ในกลุ่ม Interactive Media และ Innovation จาก
- งาน Asia Pacific Advertising Festival 2007, 2008


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยา

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
อังคารที่ 28 เมษายน 2552 , 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th