หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเชิญเปิดตลาดธุรกิจ Franchise ในประเทศพม่า - สำรวจและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจ Franchise ในประเทศพม่า วันที่ 24 – 27 พ.ย. 2553

ขอเชิญเปิดตลาดธุรกิจ Franchise ในประเทศพม่า - สำรวจและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจ Franchise ในประเทศพม่า วันที่ 24 – 27 พ.ย. 2553

รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจ
Franchise ในประเทศพม่า

Inter-Business Matching & Networking in Myanmar

เปิดตลาดธุรกิจ Franchise ในพม่า

วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2553
ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า (4 วัน 3 คืน)

• ฟังโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ Franchise ในพม่า จาก UMFCCI
• เจรจาธุรกิจกับพม่าที่สนใจธุรกิจ Franchise
- นักธุรกิจที่มีธุรกิจอยู่แล้ว
- นักธุรกิจรุ่นใหม่
- ผู้ที่มีเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรดี
- กลุ่มลูกหลานผู้ใหญ่
- กลุ่มลูกหลานนักธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการไทยที่เปิดธุรกิจ Franchise ในพม่าแล้ว
• สำรวจศักยภาพตลาด Franchise และพฤติกรรมผู้บริโภค

รับสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 หรือปิดรับเมื่อเต็มจำนวน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวาสนา โทร. 02-345-1120, 086-329-1977 คุณชินกฤต โทร
02-345-1118, 086-329-1977คุณอุดม โทร. 02-345-1132, 02-345-1180 คุณอนัญญา โทร. 02-345-1124, 086-329-1978

Email: bmatchingfti@gmail.com, udomt@off.fti.or.th, ananyas@off.fti.or.th, wassanak@off.fti.or.th,


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจส.อ.ท

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
kanitthas@off.fti.or.th