หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
อบรมการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เพื่อเพิ่มยอดขาย วันที่ 9 กันยายน 2553 -มีค่าใช้จ่าย
Bookmark and Share

อบรมการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เพื่อเพิ่มยอดขาย วันที่ 9 กันยายน 2553 -มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียด
IMC Planning for Sales Increasing

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
“การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มยอดขาย”
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
รับจำนวนจำกัด
(ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดได้ที่ http://www.ftimatching.com/training_inside.php?training_id=39)

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ยุคนี้ถือเป็นยุคของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้การแข่งขันในทุกๆ ด้านรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ และนับวันลูกค้ายิ่งหาได้ยากและเข้าถึงได้ยากขึ้น การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ถือเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับองค์กร ยิ่งองค์กรสามารถเข้าถึงและโน้มน้าวใจลูกค้าด้วย IMC ได้มากเพียงใด โอกาสการเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น
นอกจากนั้น หากองค์กรสามารถประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถรู้ถึงปัญหาและปรับปรุงแผนงานในคราวต่อๆ ไปได้ดีขึ้นด้วย ถือเป็นการสร้างยอดขายและใช้ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะทำให้ได้แผนงานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพตามมา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหาร นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ทีมขายและบริการ และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีในการใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายให้ได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมองถึงความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานการตลาด, การสื่อสารการตลาดทุกระดับ, นักการตลาด
รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ SMEs

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com

ขอแสดงความนับถือ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180
มือถือ : 08-1801-3035, 08-6329-1975-8
โทรสาร: 02-345-1119, 02-345-1281-3
อีเมล์ : inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3000-4000

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 17.00 น.

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th