หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การบริหารคลังสินค้า
Bookmark and Share

การบริหารคลังสินค้า

รายละเอียด

เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปีไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า


1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า 2.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน 3.ประเภทของคลังสินค้า 4.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า 5.ขั้นตอนของการปฏิบัติงานของคลังสินค้า 6.หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี 7.ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ 8.ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 9.การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า 10.ต้นทุนของการปฏิบัติงานคลังสินค้า 11.การวัดผลปฏิบัติงาน 12.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร อดีตผู้จัดการฝ่ายและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยากรรับเชิญ

ค่าธรรมเนียม
3000/3300/3500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 - 09.00

สถานที่
โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคูทีฟ สวีสท์ สุขุมวิท 23

เบอร์โทรศัพท์
02-678-6786-7
 
ผู้ประกาศ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
026786786-7

อีเมล
helpdesk@pscmt.or.th