หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
คู่มือปฏิบัติการสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ
Bookmark and Share

คู่มือปฏิบัติการสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ

รายละเอียด
คุณอาจรู้กลยุทธ์การสร้าง Brand การทำ IMC แผน Promotion หรือ อื่นๆ หากแต่คุณจะแปลงกลยุทธ์การตลาดสู่การดำเนินการอย่างไร? ในโลกแห่งความเป็นจริง...นักการตลาดมืออาชีพต้องทำอะไรบ้างในส่วนงานตลาด...อะไรคือสิ่งสำคัญบ้างที่เราจะต้องตระหนักถึง...คุณจะประสานงานกับส่วนงานขายหรือส่วนสนับสนุนอย่างไร...คุณจะดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร แบบนักการตลาดมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

- การตลาดสมัยใหม่ที่นักการตลาดต้องรู้
- แนวทางการหาข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด
- การทำงานกับฝ่ายขายหรือทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
- หลักการประสานงานกับส่วนงานอื่นภายในองค์กรเพื่อให้งานได้รับการสนับสนุน
- สิ่งที่ควรตระหนักในการทำงานร่วมกับ Outsourcing อาทิ บริษัทวิจัยการตลาด Agency โฆษณา หรือ Organizer ฯลฯ
- Brief งานอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการ
- เทคนิคการบริหารโครงการทางการตลาด
- การประเมินผลโครงการทางการตลาด
- หลุมพลางที่นักการตลาดต้องระวัง
- LOOK ! การตลาด


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พฤหัสที่ 23 เมษายน 2552, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)

เบอร์โทรศัพท์
0-2957-5581,0-2
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
0-2957-5581,0-

อีเมล