หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
พิชิตคู่แข่งด้วย Modern Marketing Strategy “กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่”
Bookmark and Share

พิชิตคู่แข่งด้วย Modern Marketing Strategy “กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่”

รายละเอียด
Modern Marketing Strategy

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
“กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่”
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
รับจำนวนจำกัด
(ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดได้ที่ www.ftimatching.com)
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน แรงกดดันต่างๆ ที่มีต่อธุรกิจทำให้ทุกองค์กรต้องมีการใช้กลยุทธ์และแนวคิดการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
การตลาดเป็นเครื่องมือที่มีสำคัญมากที่ถูกนำขึ้นมาใช้เป็นหนึ่งในกลไกหลักในความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทางการตลาดให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์แนวทางธุรกิจในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
หลักสูตรนี้เน้นที่การนำการตลาดยุคใหม่มาใช้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำธุรกิจ ทำให้เกิดความสมดุลทางการตลาดเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรและเพิ่มส่วนครองตลาดให้มากขึ้น และนำความเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานการตลาดทุกระดับ รวมถึงนักการตลาด ที่สนใจพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้วยการตลาดแนวใหม่

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com

ขอแสดงความนับถือ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180
มือถือ : 08-1801-3035, 08-6329-1975-8
โทรสาร: 02-345-1119, 02-345-1281-3
อีเมล์ : inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3000-4000

ระยะเวลา
03 สิงหาคม 2553

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มือถือ

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th