หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
Bookmark and Share

การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

รายละเอียด
การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

คลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากอีกหน่วยหนึ่งในกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีง่ายต่อการจัดเก็บและดูแลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลง และเวลาในการตอบสนองลูกค้าสูงขึ้น สินค้าถึงมือลูกค้าในวัน เวลา จำนวน และสภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยคลังสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า (Reason for storage)
2. บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (Warehouse role in competitive arena)
3. ประเภทของคลังสินค้า (Warehouse classification)
4. ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า (Logistics factors influencing on warehouse)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า (Warehouse operations)
6. หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี (Principle of good warehouse design)
7. ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ (Storage system and equipment)
8. ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย (Handling system and equipment)
9. การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (Technology application)
10.การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า (Human resource management)
11.ต้นทุนของการปฎิบัติงานคลังสินค้า (Warehouse operating costs)
12.การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
13.การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Operational improvement)
14.กรณีศึกษา (Case study)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 9 สิงหาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

การบรรยาย : บรรยาย + Workshop

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์ติดต่อ/มือถือ : 08 5823 8624 , 0 2920 6958
เบอร์แฟ็กซ์ : 0 2920 7946
อีเมลล์ : info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com

บริหารจัดการคลังสินค้า,Warehouse Management, อบรมการจัดการคลังสินค้า, อบรมบริหารคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946
 
ผู้ประกาศ
http://www.smartlifecenter.com/

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com