หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)
Bookmark and Share

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)

รายละเอียด
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin)

กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำความตกลงต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี และ ทวิภาคี

2. การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ (FORM D)

3. การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้า โดยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า เช่น WTO, FTA, JTEPA

4. การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนอัตราอากร

5. การบันทึกแหล่งกำเนิดสินค้าผิดพลาด จะถูกตัดสิทธิ์ หรือ เสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไร

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิ 2,910 ฿)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน 25 สิงหาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์ติดต่อ/มือถือ : 08 5823 8624 , 0 2920 6958
เบอร์แฟ็กซ์ : 0 2920 7946
อีเมลล์ : info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com

อบรมนำเข้าส่งออก,Rules of Origin,กฎแหล่งกำเนิด,การทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ


หมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946
 
ผู้ประกาศ
http://www.smartlifecenter.com/

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com