หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
CRM in Action # 10 (พิชิตใจลูกค้าด้วย CRM)
Bookmark and Share

CRM in Action # 10 (พิชิตใจลูกค้าด้วย CRM)

รายละเอียด
ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ จนทําให้บริษัทต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของบุคลากร เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สําคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน
“The Key to Customer Loyalty”

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
1. แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
2. การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจร ( IRM )
3. วิธีสร้างความประทับใจ เพิ่มความภักดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
4. วิธีการรักษาลูกค้า การหาลูกค้าใหม่ และดึงลูกค้าเก่าด้วย CRM
5. กิจกรรมทางการตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ ( KAM )
6. การสร้าง Matrix Team ที่มีประสิทธิผล
7. ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า ( CSI )
8. การจัดเตรียมพนักงานสำหรับโปรแกรม CRM
9. หลัก 3 P’s เพื่อประสิทธิผลของโปรแกรม CRM
10. แนวคิดการขายเชิงรุก เพื่อสร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีกับลูกค้า
11. Workshop : Key Account Classification
12. ถาม – ตอบ ปัญหา เพื่อนำไปประยุกต์ในทางปฏิบัติ

รูปแบบการฝึกอบรม
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง
- โดยยึดหลักให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง


Promotion
*** ชำระเงิน ภายในวันที่ 17 มี.ค. 52
คงเหลือค่าฝึกอบรมในราคา 3,150.00 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) ***
พิเศษ ... สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าฝึกอบรมกับ Masterly
จ่ายเพียง 2,950.00 บาท เท่านั้น !! (ยังไม่รวม Vat 7%)

วิธีการสมัคร
สำรองที่นั่งเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ คุณกีรติ, คุณอารดา
Tel : 0-2933-2965, 081-516-9195, 085-222-0110
และแฟกซ์ใบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมมาที่ Fax : 0-2933-2965
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
หรือ E-mail : mod@masterly-od.com, training@masterly-od.com


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียม
3,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552, เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่
ห้องรามคำแหง 1 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

เบอร์โทรศัพท์
0-2933-2965, 08
 
ผู้ประกาศ
อารดา หรือ กีรติ

ที่อยู่
www.masterly-od.com

เบอร์โทรศัพท์
0-2933-2965

อีเมล
masterly-od@hotmail.com