หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010
Bookmark and Share

สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010

รายละเอียด
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010

ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรและกฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินการเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดในการเสียภาษี

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และพิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Export) แบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในปี 2010 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการ การขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

เนื้อหาหลักสูตร
1. พิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) แบบใหม่ ปี 2010
2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
2.1 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
2.2 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
2.3 เขตปลอดอากร (Free Zone)
2.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone)
2.5.การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร(Tax Coupon)
3.กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
4.ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)

อัตราค่าสัมมนา
Early Bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิ 2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์ติดต่อ/มือถือ : 0 2920 6958, 08 5823 8624
เบอร์แฟ็กซ์ : 0 2920 7946
อีเมลล์ : info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com

อบรมนำเข้าส่งออก,e-Export,พิธีการศุลกากร,สิทธิประโยชน์ศุลกากร,การค้าระหว่างประเทศ


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
3600

ระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946
 
ผู้ประกาศ
http://www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com