หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique)
Bookmark and Share

เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique)

รายละเอียด
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique)

การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายสินค้า การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร อาจทำให้พลาดโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้า จะสามารถที่จะสะกดอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้างศรัทธากับผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นจึงจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้น การที่พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมจุดแข็งของสินค้าและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า ทำให้สามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายได้อย่างไม่พลาดเป้า

วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ
ที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด
• อดีต พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
• ผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี
• มีประสบการในการขายสินค้า และโครงการต่าง ๆ ให้ภาครัฐ และประสบความสำเร็จในระดับสูง
• เป็นผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
• เป็นที่ปรึกษาเทคนิคทางด้านการขายให้นักขายยุคใหม่

เนื้อหาหลักสูตร
1. การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย
• เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย
• แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ
• การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
2. การเจรจาเพื่อการขาย
• แนวทางการเสนอแบบ AIDA
• การเปิดฉากแนะนำผลิตภัณฑ์ 13 วิธี
• การทำ Pre-Call Planner
3. การเสนอขาย (Sales Presentation)
• วัตถุประสงค์ของการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
• มนุษย์ทุกคนมิได้ซื้อสินค้า แต่เขาซื้อ “ผลประโยชน์”
• “ผลประโยชน์ 6 ประการ” ที่มนุษย์ต้องการ
4. การเสนอขาย (Sales Presentation) ต่อ
• Workshop การแปลงคุณลักษณะ (Features) เป็น “ผลประโยชน์” ที่ลูกค้าต้องการ
• ความสนใจของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในการเสนอขาย
5. กรณีศึกษา, Role playing, Workshop

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท (TAX 3% = 96 ฿ ชำระเพียง 3,104 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เท่านั้น
สมัคร 3 ท่าน 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระเพียง 2,813 ฿)
ชำระหน้างาน 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์ติดต่อ/มือถือ : 029206958,0858238624
เบอร์แฟ็กซ์ : 02-920 7946
อีเมลล์ : info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com

อบรมการขาย,อบรมการนำเสนอขาย,การนำเสนอขาย,การพูดเพื่อขาย,อบรมการพูดเพื่อขาย


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก(MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม T:029206958, M:0858238624, F:029207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com