หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา
Bookmark and Share

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา

รายละเอียด
360 Degree Branding and Brand Communication

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
รับจำนวนจำกัด
(ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดได้ที่ www.ftimatching.com)

** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นและได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Product) และสินค้าทางการเกษตร (Commodity Product) เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเวทีระดับชาติและระดับโลก หลายองค์กรจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังและเป็นระบบ มากกว่าที่จะเลือกใช้เพียงกลยุทธ์และอาวุธทางการตลาดแบบเดิมๆ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบรนด์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน และยังสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพการแข่งขัน และสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งจะคิด เพิ่งจะเริ่ม หรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้พยายามสร้างแบรนด์มาสักระยะหนึ่งแล้ว ก็อาจจะยังมีปัญหา เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างแบรนด์อย่างถ่องแท้
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างแบรนด์ หรือผู้ที่สนใจในการสร้างแบรนด์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์และกระบวนการสร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้น การทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทราบช่องทางและการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และการทำให้แบรนด์สามารถคงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3200-4000

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น.

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มือถือ

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th