หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
"กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด"(มีค่าใช้จ่าย)
Bookmark and Share

"กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด"(มีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียด
ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร(IMC)
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีใดๆ ทุกธุรกิจย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ คือ ชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ (Product) การบริการ (Service) และการสร้างยอดขาย โดยเฉพาะหากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ด้วยแล้ว การสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ และยอดขาย ย่อมต้องเกิดขึ้นด้วยความสอดประสานกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ และสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นในแต่ละอุตสาหกรรมจึงเลือกกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์และหรือบริการใหม่ของแต่ละธุรกิจ เกิดการรับรู้และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และหรือบริการใหม่เหล่านั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้ออย่างมาก รวมถึง IMC ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เหล่านั้นขายได้ และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักสื่อสารการตลาดของแต่ละธุรกิจได้เข้าใจอย่างชัดเจนในวิธีการวางกลยุทธ์และเลือกใช้เครื่องมือ IMC ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมาย

สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร/บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
(ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดได้ที่ www.ftimatching.com)
รับจำนวนจำกัด
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **
ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180 คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-329-1977
Email : phornphotc@off.fti.or.th, wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3200-4000

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2553

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-3451180
 
ผู้ประกาศ
พรพจน์

ที่อยู่
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th