หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการยื่นใบขออนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้าน และคอนโด

เทคนิคการยื่นใบขออนุญาตจัดสรรที่ดิน บ้าน และคอนโด

รายละเอียด
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อน ซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตกันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินต้องล่าช้าออกไป ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงการได้หลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ และเข้าใจถึงขบวนการออกใบอนุญาตจัดสรรได้อย่างถ่องแท้ เพื่อลดโอกาสทำงานผิดพลาด และยังเป็นการอบรมที่ให้ความรู้กี่ยวกับการก่อ สร้างบ้านจัดสรร และเมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็ จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่มีอยู่ บนที่ดินให้คงสภาพเดิมจนกว่าจะมีผู้ซื้อมาโอนรับทรัพย์สินดังกล่าวไป


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล

ค่าธรรมเนียม
4,280

ระยะเวลา
16/06/10

สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัสฯ

เบอร์โทรศัพท์
02513 7500
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02513 7500

อีเมล
sales@twoplustrainingcenter.com