หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สอนการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2010
Bookmark and Share

สอนการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2010

รายละเอียด
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2010 โดยวิทยากรผู้เชี่ยญชาญจาก Autodesk Thailand ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมอบรม ทูพลัส ฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,560 บาท

โปรแกรม AutoCAD Architectural เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกในการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรมบนโปรแกรม AutoCAD ที่ท่านคุ้ยเคยกันดีอยู่แล้ว โดยพัฒนาให้มีคำสั่งพิเศษที่จะช่วยให้สถาปนิก พนักงานเขียนทำแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในขณะที่ไม่ต้องเรียนรู้กับพื้นฐานการใช้โปรแกรม CAD ใหม่ให้เสียเวลาอีก

โดย การอบรมในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้คำสั่งต่างๆในโปรแกรมได้ อย่างรวดเร็ว สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง ตั้งแต่การจัดการจัดระเบียบไฟล์งานให้เป็นระบบ การสามารถเปลี่ยนแบบ Design เป็นแบบก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว,ใช้คำนวนจำนวนประตู และหน้าต่างอัตโนมัติ, คำนวนขนาดพื้นที่ห้อง, ทำรูปด้านรูปตัดจากรูปแปลนได้ทันที หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิก พนักงานเขียนแบบที่ใช้โปรแกรม AutoCAD กันอยู่แล้ว


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
อ.เสรี สิริยานยง

ค่าธรรมเนียม
8560

ระยะเวลา
1 กรกฎาคม 2553 - 2 กรกฎาคม 2553

สถานที่
ศูนย์อบรมทูพลัสฯ

เบอร์โทรศัพท์
02513 7500
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
025137500

อีเมล
sales@twoplustrainingcenter.com