หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักการระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง

หลักการระบบบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ รับเหมาก่อสร้าง

รายละเอียด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

ค่าธรรมเนียม
7490

ระยะเวลา
3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553

สถานที่
ศูนย์อบรมทูพลัสฯ ซอยลาดพร้าว 8

เบอร์โทรศัพท์
02513 7500
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์
02513 7500

อีเมล
sales@twoplustrainingcenter.com