หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
Bookmark and Share

การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

รายละเอียด
เรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อ…เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับวิทยากรจาก
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด เกี่ยวกับ …
การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade
กลยุทธ์การเติบโตใน Modern Trade
การทำธุรกิจให้เติบโตด้วยกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ
กลยุทธ์การหนีคู่แข่ง เพื่อรักษาผู้นำทางการตลาด
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร/บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร
(ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมดได้ที่ www.ftimatching.com)
รับจำนวนจำกัด
** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 **

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 คุณอธิษฐาน โทร. 02-345-1118 มือถือ 084-0281418
Email : wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com, atidthank@off.fti.or.th

ขอแสดงความนับถือ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5 โทรสาร: 02-345-1281-3, 02-345-1119
อีเมล์ : business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com


หมวดหมู่
อบรมวิชาชีพ
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
-

ระยะเวลา
12 พฤษภาคม 2553

สถานที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1120, 02-345-1118, 086-3291977
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจ ส.อ.ท.

ที่อยู่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5 โทรสาร: 02-345-1281-3, 02-345-1119

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1115-20, -1123-5

อีเมล
business_matching@off.fti.or.th, wassanak@off.fti.or.th, atidthank@off.fti.or.th