หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Transportation Management การจัดการบริหารการขนส่งสินค้า
Bookmark and Share

Transportation Management การจัดการบริหารการขนส่งสินค้า

รายละเอียด
Transportation Management การจัดการบริหารการขนส่งสินค้า

การขนส่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านบริการอย่างหนึ่ง ในการเคลื่อนย้ายบุคคล สิ่งของ หรือสินค้าต่าง ๆ จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งตามความต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขนส่ง ซึ่งมีความหลากหลายและมีรูปแบบที่เป็นการเฉพาะ หลาย ๆ ท่านมีความเข้าใจว่าโลจิสติกส์คือ “การขนส่ง” ก็เนื่องจากการขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ นอกเหนือไปจากกิจกรรมอื่น และต้นทุนในการขนส่ง ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด ในการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่นในกระบวนการโลจิสติกส์ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร ให้เข้าใจถึงหลักของการบริหารการขนส่ง และสามารถนำไปเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของตนเอง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่ง, 3PL
2. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ฝ่ายตรวจสอบภายใน,หัวหน้าแผนกบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี
4. พนักงานในสายงานให้การสนับสนุนภายในสำนักงานอื่น ๆ และผู้ที่สนใจทุกตำแหน่งงาน

วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
1. Business Management Summary
a.Supply Chain
b.Logistics Strategies
c.นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
d.Greater Mekong Subregion Cooperation : GMS
e.ตัววัดศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์
2. Transportation Management System
a.การเลือกรูปแบบการขนส่ง – Mode Selection
b.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ – Multimodal Transport
c.การขนส่งระหว่างประเทศ – Transportation for Export
d.พาหนะและอุปกรณ์ – Vehicles & Equipment
e.ต้นทุนในการจัดส่ง – Transportation Costing
f.การจัดเส้นทางจัดส่ง - Routing
g.การจัดการรถขนส่ง และบุคลากร – Transporter Management
h.Green Logistics
3. Outsource
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
5. Keys Performance Indicator – KPIs
a.เทคนิคในการกำหนดตัวชี้วัด
b.ตัววัดประสิทธิผล และการวิเคราะห์

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 7 มิถุนายน 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
โดยติตด่อ คุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อ.สมบัติ ศิริรักษ์

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958 คุณนิ่ม
 
ผู้ประกาศ
คุณนิ่ม

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม โทร 08-5823 8624, 02-920 6958, Fax:02-9207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com