หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม(Cost Reduction)
Bookmark and Share

การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม(Cost Reduction)

รายละเอียด
การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม(Cost Reduction)

ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์

การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าหรือบริการ และส่งผลให้องค์กรได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น และหัวใจที่จะสร้างความสัมฤทธิ์ผลของการลดต้นทุน คือ "การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานขององค์กร" เป็นอย่างแรก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)นี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

วิทยากร
วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
1.Workshop 1 ทักทายกับต้นทุน
2.Workshop 2 ต้นทุนคืออะไร
- ต้นทุนที่แสดงด้วยตัวเงิน
- ต้นทุนที่วัดด้วยเวลา
- ต้นทุนที่ว่าด้วยประสิทธิภาพ
- ต้นทุนที่ว่าด้วยความกระตือรือร้น
3.Workshop 3 เกมสร้างตึกใบหยกสกาย
4.งบกำไรขาดทุน
5.การลดต้นทุนสร้างอะไรให้กับบริษัท
- แนวคิดในการลดต้นทุน
- Workshop 4 เกมลดต้นทุน
- เทคนิคที่ใช้ในการลดต้นทุน
- Workshop 5 เขียนผังการไหล
6.บทบาทของพนักงานทุกระดับกับการลดต้นทุน
7.กรณีศึกษา
8.Workshop 6 ลดต้นทุนด้วยแนวทางอะไรบ้าง

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 6 พฤษภาคม 2553 เท่านั้น
รับสมัครเพียง 20 ท่านเท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

การบรรยาย : บรรยาย + Workshop

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
โดยติตด่อ คุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com/


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958 คุณนิ่ม
 
ผู้ประกาศ
คุณนิ่ม

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
คุณนิ่ม โทร 08-5823 8624, 02-920 6958, Fax:02-9207946

อีเมล
info@smartlifecenter.com