หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก
Bookmark and Share

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

รายละเอียด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้น มีวิธีการชำระเงินได้หลายวิธี แต่วิธีการซื้อขายที่ผู้นำเข้าและส่งออกนิยมใช้คือ ให้ธนาคารเป็นสื่อกลางโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการชำระเงินและการได้รับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องแต่ยังมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารธนาคาร สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก" เพื่อเป็นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และให้ทราบถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตในการค้าระหว่างประเทศ
- เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท/ชนิดต่าง ๆ
- ประเภท L/C * IRREVOCABLE L/C (เพิกถอนไม่ได้)
* REVOCABLE L/C (เพิกถอนได้)
- ชนิดของ L/C * NORMAL L/C (L/C ปกติทั่วไป)
* CONFIRMED L/C (L/C ที่ได้รับการยืนยันชำระเงิน)
* TRANSFERABLE L/C (L/C ที่สามารถโอนได้)
* RED CLAUSE L/C (L/C ที่เบิกเงินได้ก่อนส่งสินค้า)
* REVOLVING L/C (L/C ที่หมุนเวียนได้)
* BACK TO BACK L/C (L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด)
* STANDBY L/C (L/C เพื่อการค้ำประกัน)
* DOMESTIC L/C (L/C ภายในประเทศ)
2. การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยผู้ซื้อ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตส่งออก
- การกรอกใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
- ขั้นตอนการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
- วงเงินและบริการ
* L/C AT SIGHT, L/C TERMS, TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
* แบบฝึกหัดการขอเปิด L/C, การขอทำ TRUST RECEIPT, SHIPPING GUARANTEE
3. การแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ส่งออกและบริการที่เกี่ยวข้อง
* ลักษณะของ L/C ที่ผู้ส่งออกได้รับ
* PRE-ADVICE OF L/C (L/C ฉบับแจ้งเบื้องต้น)
* CONFIRMATION OF L/C (L/C ฉบับยืนยันการเปิด)
* ORIGINAL L/C OPENED BY MAIL (L/C ต้นฉบับส่งทางไปรษณีย์)
* CREDIT OPERATIVE INSTRUMENTS OPENED BY FULL DETAILS TELECOMUNICATION (L/C ฉบับมีผลสมบูรณ์เปิดทางโทรคมนาคม)
4. การขอให้ธนาคารยืนยันชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
5. การขอให้ธนาคารโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้รับโอน
6. การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่าง ๆ
7. การอ่านและตีความเลตเตอร์ออฟเครดิต

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,813 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เท่านั้น
Normal 3,600 บาท ( TAX 3% = 108 ฿ ชำระ 3,492 ฿ )

การบรรยาย : บรรยาย + ยกตัวอย่าง + Workshop

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
โดยติตด่อ คุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946
อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.smartlifecenter.com


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ค่าธรรมเนียม
3600

ระยะเวลา
วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958 คุณนิ่ม
 
ผู้ประกาศ
www.smartlifecenter.com

ที่อยู่
กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com