หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการจัดการ Consumer Insight เพื่อสร้างสรรค์การตลาดให้โดนใจลูกค้า
Bookmark and Share

เทคนิคการจัดการ Consumer Insight เพื่อสร้างสรรค์การตลาดให้โดนใจลูกค้า

รายละเอียด
เรียน ท่านผู้ประกอบการ
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม

เทคนิคการจัดการ Consumer Insight เพื่อสร้างสรรค์การตลาดให้โดนใจลูกค้า
(How to Manage Consumer Insight to Create Marketing Strategies)
29 เมษายน 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น. ห้อง Board Room 4 ชั้น 3 Zone C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำความเข้าใจลูกค้า
การแปลง Information ที่ได้รับจากผู้บริโภค สู่การสร้าง Consumer Insight
การหาความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่ของผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์การตลาดที่ตรงใจ
กลยุทธ์ในการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย Lifestyle
การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ ที่เริ่มจาก Consumer Insight
กรณีศึกษาการนำ Consumer Insight มาใช้สร้างความสำเร็จด้านการตลาด
Workshop การสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดจาก Consumer Insight

ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้บริโภค” และ “ลูกค้า” เป็นผู้กำหนดทิศทางการตลาดที่แท้จริง ดังนั้นการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ต่อความต้องการของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่า “Consumer Insight” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรู้เพียงแค่ข้อมูล หรือรู้จักผู้บริโภคเพียงผิวเผิน ไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จทางธุรกิจเหนือคู่แข่งได้ ดังนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงและเข้าใจ “Consumer Insight” ได้มากกว่า และนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การตลาดได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ก็สามารถที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันได้
หลักสูตรนี้เน้นให้ทราบถึงวิธีการในการค้นหา Consumer Insight และการนำเอา Consumer Insight ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างกลยุทธ์และโปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้กับ “ผู้บริโภค” และหรือ “ลูกค้า” อย่างได้ผล ซึ่งจะช่วยสร้างผลกำไรและเพิ่มส่วนครองตลาดให้มากขึ้น รวมถึงนำความเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในที่สุด

ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่
คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 คุณอธิษฐาน โทร. 02-345-1118
Email : wassanak@off.fti.or.th, wassanak@windowslive.com, atidthank@off.fti.or.th

ขอแสดงความนับถือ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5 โทรสาร: 02-345-1281-3, 02-345-1119
อีเมล์ : business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com
เว็ปไซต์ : http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
โดย อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3000-4000

ระยะเวลา
29 เมษายน 2553

สถานที่
ห้อง Board Room 4 ชั้น 3 Zone C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02345-1118

อีเมล
phornphotc@off.fti.or.th