หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)
Bookmark and Share

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

รายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Inventory Management)

สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระบบ เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจำนวนมากและส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้
วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

เนื้อหาหลักสูตร
•กระบวนการโลจิสติกส์ พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
•ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารสินค้าคงคลัง และกระบวนการโลจิสติกส์ (Inventory Management vs. Logistics Process)
•องค์กรที่ป่วยจากการบริหารสินค้าคงคลังไม่ดี (Symptoms of Poor Inventory)
•สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ อะไร ?
•ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง (Importance of Inventory Management)
•เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง (Reasons of having Inventory)
•วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Objectives of Inventory Management)
•คำถามพื้นฐาน ในการตัดสินใจเรื่องสินค้าคงคลัง (Basic Questions for Inventory Management)
•Stock Keeping Units(SKUs)
•ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory Classification)
•การบริหารสินค้าคงคลังแบบภาพรวม และรายสินค้า (Aggregated & Item Inventory Management)
•การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง แบบ ABC
•BOM (Bill of Material)
•MRP (Material Requirement Planning)
•EOQ (Economic Order Quantity), POQ (Period Order Quantity), TPOP (Time-Phased Order Point), Safety Stock
•มูลค่าของสินค้าคงคลัง (Inventory Value)
•การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
•กรณีศึกษา (Case Studies)

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 12 เมษายน 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง
โดยติตด่อ คุณนิ่ม
โทร 08-5823 8624, 02-920 6958
แฟกซ์ 02-920 7946

อีเมลล์ info@smartlifecenter.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.smartlifecenter.com


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
วิทยากร : อ.สมบัติ ศิริรักษ์ และ อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การ

ค่าธรรมเนียม
3800

ระยะเวลา
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 1)

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
คุณนิ่ม

ที่อยู่
300/434 ซ.5/3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com