หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธและกลวิธีสู่ความสำเร็จกับบริษัทระดับโลก โดย Michael Bergdahl
Bookmark and Share

กลยุทธและกลวิธีสู่ความสำเร็จกับบริษัทระดับโลก โดย Michael Bergdahl

รายละเอียด
งานอบรมสัมนา กับบริษัทชั้นนำระดับโลก โดย Michael Bergdahl
จากผู้เขียนหนังสือ “สิ่งที่เรียนรู้จากแซม วัลตัน” เพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

งานอบรมสัมนา
วันที่ 25 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมโนโวเท็ล สยามสแควร์ กรุงเทพ
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.


“The Wal-Mart Way”
กลยุทธและกลวิธีสู่ความสำเร็จกับบริษัทระดับโลก
บรรยายโดย ไมเคิล เบิกดาห์
นักเขียน , นักพูด และผู้นำวอลมาร์ท
“วิถีวอลมาร์ท” หรือ “Picking Wal-mart’s P.O.C.K.E.T.S.”หนังสือที่ถูกอ้างอิงเล่มแรกคือเรื่อง สิ่งที่เรียนรู้จากแซม วัลตัน ไมเคิล เบิกดาห์ ได้อธิบายถึงความสำเร็จของวอลมาร์ทไว้ 7 กลยุทธ์ ซึ่งเบิกดาห์ได้ให้คำจำกัดความคำว่า “POCKETS” ไว้ดังนี้ Price – ราคา,Operations – การจัดการ,Culture – วัฒนธรรม ,Key Item Promotion – โปรโมชั่น,Expenses – รายจ่าย ,Talent – ความสามารถ , Service – การบริการ เบิกดาห์ ได้อธิบายถึงกลยุทธต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรขึ้นสู่ระดับโลกได้ และเขายังได้อธิบายถึงกลยุทธ “วิถีวอลมาร์ท” เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้สำเร็จยิ่งขึ้น ประสบการณ์ของไมเคิล เบิกดาห์ ที่เคยทำงานกับสำนักงานใหญ่ของวอลมาร์ท ซึ่งเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ การทำงานเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว แซม วัลตัน เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงการทำงานซึ่งมีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ เขายังได้อธิบายถึงการจัดการของวอลมาร์ทจากการที่เขาทำงานเบื้องหลังในฐานะซัพพลายเออล์ ให้ฟริโต – เลย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูกิจการอีกด้วย
คำถามที่ว่า “คุณเคยอ่านได้เร็วเท่าไร่” แต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณ แต่เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณรู้หรือไม่ว่าวอลมาร์ทนั้นได้เปิด หนึ่ง สอง สาม สี่ หรือสาขาต่าง ๆ มากกว่านั้น นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรียนรู้มาจากแซม วัลตัน ซึ่งเขียนโดยอดีตผู้บริหารของวอลมาร์ท เบิกดาห์ ยังสร้างความประหลาดใจให้กับผู้อ่านเกี่ยวกับความสำเร็จของวอลมาร์ท และเขายังต้องการเสนอแนวโน้มการแข่งขันของวอลมาร์ทกับการค้าปลีกโลก ซึ่งเขาได้เขียนกลยุทธเรื่อง“Picking Wal-mart’s pocket” โดยใช้คำว่า POCKET เพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธต่าง ๆ ของวอลมาร์ท เหมาะกับผู้ที่สนใจเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างเช่นวอลมาร์ทไปทั่วโลก จากนิตยสาร บิชเอ็ด

Date & Venue
Date: 25th March, 2010
Time: 09:00 – 05:00 p.m.
Location:Novotel Hotel, Siam Square, Bangkok
Topic: “The Wal-Mart Way” Master Class,
Speaker:Michael Bergdahl (Author, International Speaker & Wal-Mart Authority)
Price: 11,000 (Early Bird) till 5th March, 2010
13,500 Baht Normal Price


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
Michael Bergdahl

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
25 มีนาคม 2553

สถานที่
โรงแรมโนโวเท็ล

เบอร์โทรศัพท์
02-270-0984-5
 
ผู้ประกาศ
AIM INLINES Co., Ltd

ที่อยู่
1121 Phahonyothin Rd., Samsennai , Phayathai

เบอร์โทรศัพท์
02-270-0984-5

อีเมล
info@aiminlines.com