หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
“กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาด”
Bookmark and Share

“กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาด”

รายละเอียด
• เรียนรู้แนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด
• ทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
• เรียนรู้การสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม
• การทำกิจกรรมการตลาดที่ได้ผลสำเร็จ


ปัจจุบันการทำการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือเพื่อสร้าง Brand โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความฉลาดขึ้นจากข่าวสารข้อมูลและทางเลือกต่างๆ มากมาย ดังนั้นการทำการสื่อสารการตลาดที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้ามามีประสบการณ์ร่วม หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและผูกพันกับตัวสินค้าและ Brand ได้มากกว่าการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ
การตลาดเชิงกิจกรรมโดยทั่วไปที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เช่น การจัดแสดงสินค้า (Exhibition), การจัดประกวดหรือแข่งขัน (Contest), การจัดการแสดงพิเศษ, การจัดงานเปิดตัว (Grand Opening), การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการจัดประชุมสัมมนา (Conference & Seminar) เป็นต้น หลายคนอาจจะคิดว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้การตลาดเชิงกิจกรรมแต่ละประเภทประสบความสำเร็จได้ ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมเพียงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว "การสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างกระแสกับกลุ่มเป้าหมาย" โดยอาศัยวิธีการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ความสำเร็จของการตลาดเชิงกิจกรรม นอกจากจะวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีมากหรือน้อยขนาดไหน พอใจหรือไม่พอใจมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลสำเร็จทางการตลาดอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการทำการตลาดเชิงกิจกรรมบนความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการวางแผนเพื่อให้เข้ากับสภาวะการตลาดในปัจจุบัน


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
โดย อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3000-4000

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สถานที่
ห้อง Board Room 4 ชั้น 3 Zone C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์
02345-1118

อีเมล
atidthank@off.fti.or.th