หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Asia Pacific HR Congress 2010 (People Transformation : The Path to Turn Down the Downturn)
Bookmark and Share

Asia Pacific HR Congress 2010 (People Transformation : The Path to Turn Down the Downturn)

รายละเอียด
ครั้งแรกของเมืองไทย กับสุดยอดการประชุมผู้นำและนักบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชียแปซิฟิค Asia Pacific HR Congress พบเหล่าปรมาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก สุดยอดเวทีรวมองค์ความรู้และศูนย์รวมพลคน HR อาทิ Prof.Dave Ulrich , Mr.Michael A Potter งาน Asia Pacific HR Congress 2010 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นประเทศเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในแวดวงด้านทรัพยากรบุคคลหลายท่าน เช่น Prof.Dave Ulrich จาก Michigan University ผู้พลิกบทบาทให้กับวงการ HR ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารในองค์กร , Mr.Michael A.Potter ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Talent Management และตัวแทนจากองค์กร และประเทศต่าง ๆ มากมาย

ภายในงานประกอบด้วยการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และส่วนนิทรรศการจากองค์กรที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ อาทิ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทให้บริการด้านซอฟท์แวร์และโซลูชั่นต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รวมความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในงานนี้โดยเฉพาะ

สิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา
1. แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับเป้าหมายองค์กร การพัฒนาความสามารถของคนและองค์กร รวมถึงสามารถตอบนองกับความต้องการของลูกค้า
2. การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร เพื่อก้าวใหทันการแข่งขันของโลกธุรกิจในปัจจุบัน
3. การเชื่อมโยงกลยุทธ์จากระดับองค์กร มาสู่สายงานทรัพยากรบุคคลไปสู่งานต่าง ๆ
4. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงในสภาวะปัจจุบันและการเป็น Employer of Choice
5. พัฒนาบทบาทสำคัญของผู้นำ และนักทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ
6. ถอดรหัสและไขความลับของความเป็นผู้นำ Leadership Competency
7. Update แนวโน้มงานด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต เทคโนโลยีและเครื่องมือต่า ๆ ที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
23 กุมภาพันธ์ 2553
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน

09.30 – 10.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ

10.30 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “People Transformation : The Path to Turn down the Downturn” โดย Prof. Dave Ulrich

13.30 – 15.00 น. Plenary Session เรื่อง “Linking HR to Business Results and HR Energy” โดย Prof. Dave Ulrich

15.30 – 17.00 น. Plenary Session เรื่อง “HR Creation of Value” โดย Prof. Dave Ulrich

24 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. General Session เรื่อง “Human Capital, Competitive Edge and the Credit Crunch : Global Challenge Ahead” โดย Mr.Michael A. Potter

11.00 – 12.30 น. Discussion เรื่อง “HR Paradox : Opportunity or Threat”

13.30 – 15.00 น. Concurrent Session
A1 : “Winning the Cultural Challenge : People and the Company” โดย Nancy W.Smith
B1 : “Talent Management Strategy : Keeping Thing in Sync” โดย Mr.Mark Busine
C1 : “Engaging Leader through Innovative Leadership Development Program”
D1 : “Differentiating organization with Leadership Branding”

15.30 – 17.00 น. Concurrent Session
A2 : “HR Customer Centric : Employee Branding”
B2 : “Talent Reward Systems : Design or By choice”
C2 : “สร้างสมดุลให้กับชีวิตและงานด้วยผู้นำในแบบ Transactive Leadership”
D2 : “ช่องว่างระหว่างวัย : บริหารอย่างไรเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ”

25 กุมภาพันธ์ 2553
09.00 – 10.30 น. Plenary Session เรื่อง “CEO Forum : Talent …DEO & HR Agenda?”

11.00 – 12.30 น. General Session “Building Business Genius Leadership” โดย Sam Witteven

13.30 – 15.00 น. Concurrent Session
A3 : “การสร้างความผูกพันของพนักงาน : กลยุทธ์ในการดึงศักยภาพของพนักงาน”
B3 : “กลยุทธ์ในการบริหาร Talent ” โดย Yashwan Mahadik
C3 : “การจัดทำกลยุทธ์เมื่อเกิดการควบรวมกิจการ” โดยYvonne Cox
D3 : “HR Trend, Tools & Technology (3T)”

15.30 – 17.00 pm. Concurrent Session
A4 : “การสร้างองค์กรเพื่อสร้างความแตกต่าง” โดย Gaurav Lahiri
B4 : “การบริหารความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล : เปลี่ยนวิกฤติจากหนักให้เป็นเบา”
C4 : “กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในน่านน้ำสีคราม” โดย Lucianno Pezzotta
D4 : “สร้างศักยภาพให้คนด้วย Happy Transformation”


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
Prof.Dave Ulrich , Mr.Michael A.Potter , Mr.Sam Witteveen , Mr.Mark Busine , Ms.Yvonne Cox

ค่าธรรมเนียม
30,000 - 35,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553, 9.00 - 17.00 น.

สถานที่
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ (เซ็นทรัล เวิล์ด)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th