หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
How to Create Event Marketing Plan กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
Bookmark and Share

How to Create Event Marketing Plan กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

รายละเอียด
หากเราคิดจะทำการสื่อสารทางตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้าง Brand โดยมุ่งเน้นการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม คุณอาจนึกถึงการทำกิจกรรมทางการตลาด ดังนี้ การจัดแสดงสินค้า (Exhibition)การจัดประกวดหรือแข่งขัน (Contest) การจัดการแสดงพิเศษ การจัดงานเปิดตัว (Grand Opening)จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดประชุมสัมมนา ( Conference & Seminar)
กับอีกหลากหลายวิธี ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากแต่แท้จริงแล้ว "การสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย" ให้เข้าร่วมกิจกรรมก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลสำเร็จของงานนอกจากจะวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยขนาดไหน พอใจ ไม่พอใจมากน้อยเพียงใดแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงผลสำเร็จทางการตลาดอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์
Life Style Marketing Activities
Passionate Marketing Activities
การตลาดเชิงกิจกรรม คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
การวาง Scope of Marketing Event
การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
Marketing Event Year Plan เขาคำนึงถึงอะไรบ้าง
กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ภูสิต เพ็ญศิริ , คุณแดน ศรมณี

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553, 09.30 - 16.30 น.

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th