หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Workshop: “การวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”
Bookmark and Share

Workshop: “การวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”

รายละเอียด
การวางแผนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบขั้นตอนว่ามีแผนแล้ว มีไว้ให้อุ่นใจเมื่อมีคนมาตรวจก็หยิบออกมาโชว์ได้ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องด้วยความคุ้นชินกับวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ใช้มานาน หากท่านต้องการคิดการใหญ่ ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง โดยหวังผลให้เกิด Impact ในวงกว้างและยั่งยืน การวางแผนแบบเก่าคงทำให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น ปัจจัยพื้นฐานต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นอันดับแรก เพราะถ้าพฤติกรรมคนเปลี่ยน ย่อมส่งผลให้การทำงานเปลี่ยน ส่งผลให้องค์กรเปลี่ยน ส่งผลให้สังคมเปลี่ยน ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อพฤติกรรมคนเปลี่ยนย่อมมี Impact ต่อเป็นทอดๆ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังนั้นการวางแผนที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน จะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ ซึ่งการวางแผนด้วยแนวคิด “แผนที่ผลลัพธ์ หรือ Outcome Mapping (OM)” มองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นหลัก เป็นแผนที่เริ่มด้วยการร่วมสร้างฝัน แล้วค่อยแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง เป็นแผนที่มีความโยงใยรอบด้าน เป็นแผนที่ต้องใช้สมอง 2 ฝั่ง (ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผน) การวางแผนด้วยแนวคิด OM ถือเป็นศิลปะของการวางแผนที่มองเหตุปัจจัยรอบด้านมาประกอบกัน ดังนั้น OM จึงเป็นการวางแผนที่จะช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร: ฝึกวางแผนด้วยแนวคิด OM ทั้ง 7 ขั้นตอนคือ 1. Vision 2. Mission 3. Partner 4. Progress Marker 5. Outcome Challenges 6. Strategy Map และ 7. Required Practices / ฝึกการวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผลด้วยแนวคิด OM


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
คุณ ธวัช หมัดเต๊ะ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผอ.สคส.

ค่าธรรมเนียม
7,500 บาท ผู้สมัครที่ชำระเงิน 10 ท่านแรก จะได้รับหนังสือ... ฟรี (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2553, 08.30

สถานที่
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-2980664-8
 
ผู้ประกาศ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ที่อยู่
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เบอร์โทรศัพท์
02-2980664-8

อีเมล
webmaster@kmi.or.th