หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ The Power of Thinking for Success
Bookmark and Share

เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ The Power of Thinking for Success

รายละเอียด
ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่ราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งๆขึ้นอยู่ในหลายๆรูปแบบ ซึ่งในหลักสูตรนี้เราจึงจได้นำมาศึกษากัน เพื่อท่านจได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาระบบคิดของเราให้ยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายว่าสิ่งนี้จะเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคตนั่นเอง โดยในหลักสูตรจะว่าด้วยความเข้าใจในระบบคิดของคนเรากับการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด วิธีคิดแบบสำคัญๆใน 7 รูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าหากสามารถใช้ได้ดี จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมากมายได้ พร้อมทั้งการได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- ระบบคิดและรูปแบบความคิด
- วินัย 5 ประการ (Five Disciplines)-พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้
- วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
- การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
- ความคิด 7 แบบ :
1) Lateral thinking
2) Vertical thinking
3) Logical thinking
4) Creative thinking
5) Critical thinking
6) Positive thinking
7) Ethical thinking
- Six thinking hats
- การใช้เครื่องมือช่วยจำ
- การเขียนเป็นรูปภาพ , แผนภูมิ , แผนที่ , กราฟ
- เทคนิคการเขียน Mind Mapping

วิทยากร :
ดร.สุชาติ สังข์เกษม- ระบบคิดและรูปแบบความคิด
- วินัย 5 ประการ (Five Disciplines)-พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้้
- วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
- การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
- ความคิด 7 แบบ :
1) Lateral thinking
2) Vertical thinking
3) Logical thinking
4) Creative thinking
5) Critical thinking
6) Positive thinking
7) Ethical thinking
- Six thinking hats
- การใช้เครื่องมือช่วยจำ
- การเขียนเป็นรูปภาพ , แผนภูมิ , แผนที่ , กราฟ
- เทคนิคการเขียน Mind Mapping

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ , ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน), บริษัท ภัทรเรียลเอสเตล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ , บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์ ) จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์
- กรรมการ , บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด, บริษัท ภัทรคอมเพล็หซ์ จำกัด


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร.สุชาติ สังข์เกษม

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พฤหัสที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล