หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Service Innovation การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
Bookmark and Share

Service Innovation การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ

รายละเอียด
แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกและความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจากภาคบริการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐานและไม่เพียงเท่านั้น ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการบริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนด้วย อย่างนั้นเราจะได้หรือสร้าง “การบริการ” ดังที่กล่าวมาได้อย่างไร

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือการนำความคิดและแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่มักจะอยากได้บริการที่เกินความคาดหวังเสมอ โดยหลักสูตรนี้จะทำให้เราได้เข้าใจถึงระบบคิดดังกล่าวในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ การสร้าง Model ด้านการบริการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการสร้างประสบการณ์ และความประทับใจใหม่ แก่ลูกค้า

Objective
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทิศทาง และแนวโน้มของการบริการในปัจจุบัน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการสร้างการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) เรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการบริการ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาด้านการบริการในองค์กรของตน
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นโอกาสในสร้างประสบการณ์ ความประทับใจแบบใหม่ๆในการใช้บริการหรือเป็นการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)

Service Innovation การบริหารและการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ

แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกและความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจากภาคบริการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐานและไม่เพียงเท่านั้น ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการบริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนด้วย อย่างนั้นเราจะได้หรือสร้าง “การบริการ” ดังที่กล่าวมาได้อย่างไร
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) คือการนำความคิดและแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ที่มักจะอยากได้บริการที่เกินความคาดหวังเสมอ โดยหลักสูตรนี้จะทำให้เราได้เข้าใจถึงระบบคิดดังกล่าวในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ การสร้าง Model ด้านการบริการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากการสร้างประสบการณ์ และความประทับใจใหม่ แก่ลูกค้า

Objective
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทิศทาง และแนวโน้มของการบริการในปัจจุบัน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการสร้างการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) เรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการบริการ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาด้านการบริการในองค์กรของตน
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นโอกาสในสร้างประสบการณ์ ความประทับใจแบบใหม่ๆในการใช้บริการหรือเป็นการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- การสร้างนวัตกรรมการบริการในยุค Creative Economy
- แนวโน้มกระแสโลกกับทิศทางการบริการ
- ปัจจัยที่ผลักดันนวัตกรรมการบริการ
- กรณีศึกษานวัตกรรมการบริการ : ICT integration: the success stories
- การสร้างทัศนคตินวัตกรรมด้านบริการในองค์กร
- เราจะเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการบริการให้มั่นคงได้อย่างไร
- นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาด้านการบริการ
- เครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหา อาทิเช่น Pareto Analysis, Affinity Diagram, ABC Analysis, Focusing Matrix, Methods: Global system view, Focusing, Gathering data


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน (ใต้ทางด่วนพระราม 9 )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th