หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อขาย
Bookmark and Share

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อขาย

รายละเอียด
เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อขาย

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในแง่ศิลปะการขายโดยเน้นให้นักขายเข้าใจหลักในการสื่อสารสมัยใหม่ในการขาย สามารถใช้การพูดฟังได้อย่างมีศิลปะ รู้จักการเตรียมตัวการนำเสนอ และบทสนทนาเพื่อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นลำดับ และสามารถพูดโน้มน้าว ตอบข้อสงสัยจนถึงการปิดการขาย

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

เทคนิคการนำเสนอเพื่อขาย
การเปิดการสนทนาในการขาย(Sales Opening)
- กระบวนการและองค์ประกอบของการนำเสนอ
- การวางโครงสร้างการนำเสนอ
- วิธีการนำเสนองานขายสมัยใหม่
เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อขาย
- ลักษณะและสไตล์ที่เหมาะสมในการเจรจา
- การแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในช่วงการเจรจา
- การให้ได้มาซึ่งผลของการเจรจาที่ประสบผล
การตอบข้อโต้แย้งและการจัดการกับข้อกังวลของลูกค้า
การหาสัญญาณซื้อและวิธีการสรุปการขาย


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ชนะ ก่อกิจกำธร อดีตบริหารทีมขายตรง ยอดสูงสุด Citibank/Diners Club 1988

ค่าธรรมเนียม
3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
25/03/09

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th