หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการเขียนโครงการและข้อเสนอทางธุรกิจ (Creative Business Proposal: Writing to Win)
Bookmark and Share

เทคนิคการเขียนโครงการและข้อเสนอทางธุรกิจ (Creative Business Proposal: Writing to Win)

รายละเอียด

“ เขียนข้อเสนอโครงการ....ที่ไม่ว่าลูกค้าหรือเจ้านายก็ต้องอนุมัติ ” เขียนข้อเสนอโครงการ หรือข้อเสนอทางธุรกิจ ให้ได้ดีและประสบผลสำเร็จ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไร ? ถึงจะถูกใจลูกค้า หรือโดนใจผู้ที่อนุมัติโครงการ อย่างไร ? ถึงจะชนะการแข่งขัน กับข้อเสนอของผู้อื่น

หลักสูตรนี้ว่าด้วยทั้งในเชิงหลักการ และขั้นตอนการเขียนโครงการ หรือเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ อย่างเป็นระบบว่าจะมีสิ่งใดบ้าง ที่จะทำให้การนำเสนอโครงการครบถ้วน ตั้งแต่การมองหาเป้าหมาย การกำหนดขอบเขตงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ รวมถึงเทคนิค และข้อคำนึงถึง ในการเขียนงานดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตร จะได้เรียนรู้ถึง ทักษะการเขียนงานธุรกิจ อย่างถูกต้อง และเป็นขั้นเป็นตอน เรียนรู้แนวทางบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มนำเสนอ และวางแผนงานโครงการ รวมถึง ทักษะในการสื่อสาร ผ่านทางการเขียนงานที่จะตรงใจลูกค้า หรือผู้อนุมัติโครงการ

 


หลักพื้นฐานที่เกี่ยวกับ การจัดทำข้อเสนอโครงการ และข้อเสนอทางธุรกิจ อะไรคือข้อเสนอโครงการที่ลูกค้าหรือเจ้านายอยากเห็น

ความต้องการของลูกค้า 3 ประเภท

ความเข้าใจในการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกโครงการและข้อเสนอทางธุรกิจ

ขั้นตอนการเขียนงานโครงการสู่ความสำเร็จ การวาง Scope โครงการ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โครงการกับข้อเสนอ

รูปแบบการวางงบประมาณและการจัดกรอบระยะเวลา ในการจัดทำการนำเสนอโครงการ

การวางแนวทางในการนำเสนอในการบริหารโครงการ ในด้านการดำเนินโครงการ การควบคุมคุณภาพงาน

เทคนิคการเขียนงานโครงการ ที่ต้องมีการแข่งขัน เคล็ดลับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติหมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
วิทยากร ดร. วิพุธ อ่องสกุล

ค่าธรรมเนียม
4800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
2 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน ( ใต้ทางด่วนพระราม 9 )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th