หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade
Bookmark and Share

ปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade

รายละเอียด
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม
“ปั้นซัพพลายเออร์Modern Trade”


SMEs จะได้รับการพิจารณาให้เป็นซัพพลายเออร์ด้วยเงื่อนไขสนับสนุนเป็นพิเศษ
กรณีผ่านการคัดเลือกจาก 7-eleven

SMEs จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าค่าเปิดหน้าบัญชีกรณีผ่านการคัดเลือกจากTops


ผู้ประกอบการจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ Modern Trade

ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกในการพบกับฝ่ายจัดซื้อ
ของ Modern Trade และติดตามผล


จัดโดย
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับModern Tradeชั้นนำของประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fti.or.th/2008/thai/ftiactivitydetail.aspx?id=192

สอบถามรายละเอียด/สมัครได้ที่
คุณวาสนา (02) 345-1120, 086-329-1977, คุณอนัญญา (02) 345-1124, 086-329-1978

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
6000-8000

ระยะเวลา

สถานที่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์
023451118
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
The Federation of Thai Industries Queen Sirikit National Convention Center Zone C. 4th Floor, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118

อีเมล
atidthank@off.fti.or.th