หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด
Bookmark and Share

การตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด

รายละเอียด
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรม


“การตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด”
Marketing for Non-Marketer
การตลาด เป็นเรื่องของทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร
การเข้าใจการตลาด...การที่พนักงานทุกตน
เข้าใจถึงเป้าหมาย & ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.fti.or.th/2008/thai/ftiactivitydetail.aspx?id=194

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง : อธิษฐาน 02-3451118 , อนัญญา 02-3451124


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437
หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3,000-4,000

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

สถานที่
ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
The Federation of Thai Industries Queen Sirikit National Convention Center Zone C. 4th Floor, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118

อีเมล
atidthank@off.fti.or.th