หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อขาย Sales Presentation & Negotiation Techniques
Bookmark and Share

เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรองเพื่อขาย Sales Presentation & Negotiation Techniques

รายละเอียด
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในแง่ศิลปะการขายโดยเน้นให้นักขายเข้าใจหลักในการสื่อสารสมัยใหม่ในการขาย สามารถใช้การพูดฟังได้อย่างมีศิลปะ รู้จักการเตรียมตัวการนำเสนอ และบทสนทนาเพื่อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างเป็นลำดับ และสามารถพูดโน้มน้าว ตอบข้อสงสัยจนถึงการปิดการขาย


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขาย

การเปิดการสนทนาในการขาย(Sales Opening)

- กระบวนการและองค์ประกอบของการนำเสนอ
- การวางโครงสร้างการนำเสนอ
- วิธีการนำเสนองานขายสมัยใหม่

เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อขาย
- ลักษณะและสไตล์ที่เหมาะสมในการเจรจา
- การแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในช่วงการเจรจา
- การให้ได้มาซึ่งผลของการเจรจาที่ประสบผล

การตอบข้อโต้แย้งและการจัดการกับข้อกังวลของลูกค้า

การหาสัญญาณซื้อและวิธีการสรุปการขาย

วิทยากร :
อ. ชนะ ก่อกิจกำธร
-อดีตพนักงานขาย และผู้จัดการทีมขาย ที่มียอดสูงสุด CITIBANK 1988-1990
-ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานขาย กว่า 22 ปี
-ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเชิงรุก และการแก้ปัญหาบริหารงานขาย กับหลากหลายองค์กร เช่น AIS , BJC , DKSH , KBank , KTC ,BAY , SCIB , Plus Property and Siam Makro
- ที่ปรึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เรื่องการทำงานขายเชิงรุก-แนวทางการทำงาน ขายแบบที่ปรึกษา

สถานที่อบรม (Venue) :


วันและเวลาอบรม (Date and Time) :
พุธที่ 27 มกราคม 2553, 09.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม (Fee) :
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1492
สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)
โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ. ชนะ ก่อกิจกำธร

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
27 มกราคม 2553, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th