หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาหัวข้อ "การขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย"
Bookmark and Share

สัมมนาหัวข้อ "การขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย"

รายละเอียด
เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและปิดการขาย
ในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ Supply มากกว่า Demand การแข่งขันของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยิ่งเข้มข้นขึ้น พนักงานขายซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำรายได้สู่องค์กร หากเพิ่มทักษะในการรับมือกับการบอกปัดโต้แย้ง จะทำให้การขายมีประสิทธิผลสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ลูกค้าที่ซักถาม โต้แย้งหรือคัดค้านคำพูดของพนักงานขาย มิได้หมายความว่าไม่พอใจและปฏิเสธการซื้อ อาจเป็นเพราะเขาต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากมีวิธีตอบข้อซักถาม ข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ดี จะนำไปสู่ความสำเร็จและสามารปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักการในการตอบข้อโต้แย้ง
- ความเข้าใจความสำคัญในการตอบข้อโต้แย้ง
- ความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
- ลูกค้ามีข้อโต้แย้งกรณีใดบ้าง
- ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าลูกค้าโต้แย้งเพราะอะไร
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อคำถามและการปฏิเสธ
- การเลือกใช้การพูดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
2. การเลือกคำพูดเพื่อความเข้าใจ
- การวิเคราะห์และค้นหาเบื้องหลังของข้อโต้แย้ง
- การเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับคำโต้แย้ง
3. เทคนิคการปิดการขาย
- เรื่องราคา
- เรื่องการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- เรื่องความไม่พร้อมตัดสินใจ
- เรื่องคุณภาพสินค้า
- Case Study & Work shop
4. วิธีปิดการขาย
- เทคนิคการปิดการขายแบบต่าง ๆ
- Work Shop

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90฿ ชำระเพียง 2,910฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายใน 10 มกราคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนิ่ม โทร.08-5823 8624, 02-920 6958 หรือ info@smartlifecenter.com
http://www.smartlifecenter.com


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
Smart Life Center

ที่อยู่
616 Charansanitwong Road, Bang-Aor, Bangplad, Bangkok 10700

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com