หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาหัวข้อ "การลดต้นทุนโลจิสติกส์(Logistics Costs Management)"
Bookmark and Share

สัมมนาหัวข้อ "การลดต้นทุนโลจิสติกส์(Logistics Costs Management)"

รายละเอียด
Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน)
ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การบริหารงานประสบกับความยากลำบากยิ่งขึ้น การบริหารที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นการผลิต การบริการ หรือ การซื้อและจำหน่าย คือการนำโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัทในลักษณะที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่กัน สามารถวัดผลได้จากผลการดำเนินงาน โดยผลงานส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนขององค์กร ทั้งการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดเก็บ การขนย้าย การกระจายสินค้า ดังนั้น การบริหารงานด้วยโลจิสติกส์นับเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ
วิทยากร
อ.เกษมพัฒน์ พานิชลือลาชัย
อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาองค์กรเอกชนชั้นนำ
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความหมายและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
2. เป้าหมายสำคัญและแก่นของโลจิสติกส์
3. ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
4. Supply Chain/ Value Chain & Logistics
5. ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)
6. แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์
7. การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา (Purchasing & Procurement Management)
8. การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management, MSFP)
9. การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
10. การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า (Transport & Distribution Management)
11. กรณีศึกษาและตัวอย่าง
อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,000 บาท (TAX 3% = 90 ฿ ชำระสุทธิเพียง 2,910 ฿)
สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 เท่านั้น
Normal 3,800 บาท ( TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿ )

วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์(ถ.รัชดาภิเษก : MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 1)

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนิ่ม โทร.08-5823 8624, 02-920 6958 หรือ info@smartlifecenter.com
http://www.smartlifecenter.com


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553

สถานที่

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958
 
ผู้ประกาศ
Smart Life Center

ที่อยู่
616 Charansanitwong, Bang-Aor, Bangplad, Bangkok 10700

เบอร์โทรศัพท์
08-5823 8624, 02-920 6958

อีเมล
info@smartlifecenter.com