หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การใช้ AutoCAD Revit Structure 2010 ระดับพื้นฐาน
Bookmark and Share

การใช้ AutoCAD Revit Structure 2010 ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด
หลักสูตรการใช้ AutoCAD Revit Structure 2010 ระดับพื้นฐานนี้ จะช่วยให้วิศวกรโครงสร้าง พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง และนักประมาณราคา สามารถสร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติได้ หรือ ใช้ไฟล์จาก Revit Architecture มาทำงานโมเดลโครงสร้างอาคารได้ต่อเนื่อง หรือ การนำไฟล์จากโปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง (Structural Analysis and Design) มาสร้างโมเดลอาคารได้ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
วันที่ 1 : - แนะนำ้คำสั่งบนหน้าจอ Autodesk Revit Structure 2010 - ทำความรู้จักกับการโมเดลข้อมูลรายละเอียดอาคาร Building Information Modeling (BIM) - แนะนำเกี่ยวกับอินเตอร์เฟสผู้ใช้ (User Interface) ของโปรแกรม Autodesk Revit Structure - การเริ่มต้นสร้างไฟล์งานใหม่ การเปิดไฟล์งาน และการจัดเก็บไฟล์งาน - การเรียกไฟล์สกุลอื่นมาเปิดในโปรแกรม Autodesk Revit Structure - การสร้างแปลนพื้น (Floor Plan) การทำงานกับระดับชั้น (Level) และกริด (Grids) - การใช้คำสั่งในการสร้างฐานราก (Foundation) - การใช้คำสั่งในการสร้างเสา (Structural Column) - การใช้คำสั่งในการสร้างคาน (Beam) - การใช้คำสั่งในการสร้างพื้น (Slab) - การใช้คำสั่งในการสร้างผนังรับน้ำหนัก (Structural Wall) วันที่ 2 : - การเขียนรายละเอียดการเสริมเหล็ก (Rebar) - การใช้คำสั่งเพื่อดูอาคารมุมมองต่าง ๆ - การสร้างมุมมองกรอบข้อความอธิบาย (Callout) - การทำงานกับข้อความ (Text) และป้ายแท็ก (Tags) - การจัดการมุมมอง (Views) สร้างมุมมองรูปด้าน (Elevation) รูปตัด (Section) และมุมมอง 3 มิติ (3D Views) - การสร้างตารางปริมาณวัสดุ (Schedules) - การทำเอกสารรายละเอียด - การทำเอกสารการก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.twoplustrainingcenter.com/course/การใช้%20AutoCAD%20Revit%20%20Structure%202010%20ระดับพื้นฐาน


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
อ.สันติ มังฉกรรจ์

ค่าธรรมเนียม
10,700 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
วันจันทร์ที่ 21 - 22 ธันวาคม 2552, 09:00

สถานที่
ศูนย์อบรมทูพลัส ฯ

เบอร์โทรศัพท์
025137500
 
ผู้ประกาศ
ภิญญารัตน์ สุขถาวร

ที่อยู่
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เบอร์โทรศัพท์
025137500

อีเมล
sales@twoplustrainingcenter.com