หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
EFFECTIVE LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Bookmark and Share

EFFECTIVE LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

รายละเอียด
วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 10 ปี รวมถึง แนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบองค์รวมทั้ง ระบบ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและยกระดับศักยภาพการดำเนินการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าต้นทุนในการดำเนินการต่างๆ รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารระบบโลจิสติกส์ ของท่าน

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- Introduction to Logistics & Supply Chain Management - Logistics Service Provider & Third Party Logistics (3PL) Air Management,Ocean Management,Truck Management - Procurement & Outsourcing Strategies - Technology Innovation for Logistics Management GPS,RFID,WMS - Warehouse Management - Purchasing Management - Inventory Management - Order Management - Distribution Center & Cross Docks - Manufacturing Strategy and Operational Integration - Logistics & Supply Chain Strategies - Lean Logistics - Privileges and Logistics BOI,Bonded Warehouse,EPZ,Free Zone - Cross Border Project by Truck The Greater Mekong Subregion (GMS) Corridors,East - West Corridor Project - Logistics Costs Analysis (ABC) - Logistics Thailand & GDP (e-Logistics) ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม -ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์และนำเข้า-ส่งออก -ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์และนำเข้า-ส่งออก -บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วิทยากร :
คุณสว่าง รงคะศิริพันธ์ Warehouse and Quality Control Group Leader Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co., Ltd


หมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
คุณสว่าง รงคะศิริพันธ์

ค่าธรรมเนียม
2,300บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552, 09.00 - 16.00 น

สถานที่
โรงแรม จัสมิน สุขุมวิท 23

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004
 
ผู้ประกาศ
ลัดดา บุญธนวัฒน์

ที่อยู่
บริษัท จิเนียส เทรนนิ่ง จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004

อีเมล
ladda@geniustraining.co.th