หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
HR Shariring Day: Talent Management and Employee Engagement
Bookmark and Share

HR Shariring Day: Talent Management and Employee Engagement

รายละเอียด
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา HR Shairing Day หัวข้อ "Talent Management and Employee Engagement: บริหารคนเก่งอย่างไรให้อยู่ได้นานและมีผลงานดีอยู่เสมอ" เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ที่มีวุฒิสามารถสูงในองค์กรของท่านให้ยิ่งเก่ง ยิ่งดี และจะดูแลอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้อยู่ร่วมพัฒนาองค์กรได้นาน

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

•คัดสรรและจำแนก คนดีคนเก่ง ได้อย่างไร •พัฒนาคนเก่งอย่างไร ให้ให้ ยิ่งดี ยิ่งเก่ง •ทำอย่างไรให้ คนเก่ง อยู่กับองค์กรได้นาน ทุ่มเทในการทำงาน และมีผลงานดีสม่ำเสมอ •วิธีการการเสริมสร้างความผูกพันธ์กับองค์การ เสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ และพร้อมพัฒนาไปพร้อมๆกัน •สื่อสารในองค์กร อย่างไร ให้พนักงานคนอื่นๆ เข้าใจ ระบบ Talent โดยไม่เกิดความแตกแยก •พร้อมตัวอย่าง Case ขององค์กรชั้นนำ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.hcbi.org/2009/news/detail.asp?id=132

สอบถามรายละเอียด (Contact) :
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : คุณวิลาวัลย์ นาคน้อย
โทรศัพท์ : 02-345-1221-30
Email : hcb-instd@off.fti.or.th
Website : http://www.hcbi.org , http://www.fti.or.th


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
คุณวิธพล เจาะจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าธรรมเนียม
สมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ 1000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 - 14.00 น.

สถานที่
ณ ห้อง Board room 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1221-30
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1221-30

อีเมล
hcb-instd@off.fti.or.th