หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “บริการอย่างไร? ให้เหนือคู่แข่ง”
Bookmark and Share

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “บริการอย่างไร? ให้เหนือคู่แข่ง”

รายละเอียด
“บริการอย่างไร? ให้เหนือคู่แข่ง”


วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หากสร้างความพึงพอใจจากการบริการให้เกิดขึ้นได้ จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไปจริงหรือ ?
เพราะสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ใครๆ ก็ให้บริการได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งต่างก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ใกล้เคียงกัน สุดท้ายก็กลายเป็นบริการที่ทดแทนกันได้เกือบจะ 100% แต่หากเราสามารถสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน และเป็นการให้บริการเหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ความประทับใจในบริการก็จะทำให้ “เรา” ถูกประทับลงในใจของลูกค้าได้ง่ายและมั่นคงกว่า นี่คือหัวใจสำคัญของแนวคิดของการให้บริการยุคใหม่ ที่ต้องการเพิ่มขีดทักษะความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจแบบที่เรียกว่า Beyond the Satisfaction

พิเศษ ! ท่านที่สมัครก่อน 20 พฤศจิกายน 52 รับคะแนนสะสมทันที 2เท่า& สมัคร 4 ท่านต่อหลักสูตร ฟรี1 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาวิณี 02-3451115 , อนัญญา 02-3451124

Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่  http://www.fti.or.th/2008/download/activity/รายละเอียดและใบสมัคร_153.pdf
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437
ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน
จัดโดย โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณภาวิณี โทร. (02) 345-1115 , คุณอนัญญา โทร.(02) 345-1124หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

ค่าธรรมเนียม
3000-3800

ระยะเวลา
2 ธันวาคม 2552

สถานที่
ณ ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
(02) 345-1115 ,(02) 345-1124
 
ผู้ประกาศ
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่
The Federation of Thai Industries Queen Sirikit National Convention Center Zone C. 4th Floor, 60 New Rachadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

เบอร์โทรศัพท์
66(0)2345-1069, 66(0)2345-1000 Ext.1069

อีเมล
atidthank@off.fti.or.th