หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Bookmark and Share

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

การบริหารผลการปฏิบัติงาน  1. ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ

  2. กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง 


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.1 การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership 2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2.1 การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 3.2 การกระจายเป้าหมายสู่ตำแหน่งงาน 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.1 การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.2 การสื่อความในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1 การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 5.2 การปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการพัฒนา 6. การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://http://www.trainingbymotiva.com/wizContent.asp?wizConID=175&txtmMenu_ID=7


สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Motivational Training Institute - MOTIVA


ติดต่อ : พรประภา

โทรศัพท์ : 028827519

Email : info@trainingbymotiva.com

Website : www.trainingbymotiva.comหมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์

ค่าธรรมเนียม
3500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
19 พฤศจิกายน 2552 - 9.00

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ ออร์คิด (วิภาวดีรังสิต)

เบอร์โทรศัพท์
028827519
 
ผู้ประกาศ
Motivational Training Institute - MOTIVA

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
028827519

อีเมล
info@trainingbymotiva.com