หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายและการตลาด (Customer Analysis for Sales and Marketing)
Bookmark and Share

การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายและการตลาด (Customer Analysis for Sales and Marketing)

รายละเอียด

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญของที่ทำให้ผู้ที่ทำงานด้านการขายและการตลาดไม่ประสบ ความสำเร็จคือ ไม่ทราบว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เมื่อไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายผลคือการนำเสนอขายนั้นเข้าหากถูกคนบ้าง ไม่ถูกคนบ้าง ผลก็คือการสูญเสียเวลาไปกับการนำเสนอขายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ถึงแม้ว่าที่บางท่านรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย แต่ปัญหาคือ ไม่รู้ว่าลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการของคุณ ผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างกันคือ ไม่สามารถปิดการขายได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้ทางสถาบันทำการพัฒนาหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายและการตลาด” ขึ้น หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายและการตลาด” เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของนักขาย ผู้บริหารทีมขาย เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด รวมถึงผู้ที่ทำงานในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ให้มีทักษะในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้า ก่อนที่จะเสนอขายสินค้าและบริการ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ จากวิทยากรผู้ที่ทรงคุณวุฒิซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายและ การตลาดกว่า 15 ปี Objective 1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2.เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ 3.เรียนรู้เทคนิคในการใช้เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 4.สามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง 5.สร้างความสำเร็จในการติดต่อลูกค้า และการเสนอขายสินค้ารวมถึงการวางแผนทางการตลาด


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


o Workshop “การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการติดต่อกับลูกค้า” o เทคนิคการระบุกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ o เทคนิคการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ) o เทคนิคการตอบสนองความต้องการลูกค้า o กระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า o บทบาทที่แตกต่างกันของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อการปิดการขาย o Workshop “เทคนิคการการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จทางการขายและการตลาด” o เทคนิคการสร้างและขยายฐานลูกค้า o เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า o การหามูลค่าที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละราย


วิทยากร :


อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านงานขาย และผู้เขียนหนังสือ “คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้ ”


สถานที่อบรม (Venue) :     โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)


วันและเวลาอบรม (Date and Time) :      วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552, 09.00 - 16.00 น.


ค่าธรรมเนียม (Fee) :     4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):     http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1476


สอบถามรายละเอียด (Contact) :


Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16

Email : public@sbdc.co.th

Website : http://www.sbdc.co.thหมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านงานขาย และผู้เขียนหนังสือ “คุณก็เป็นสุดยอดนักขายได้ ”

ค่าธรรมเนียม
4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
19 พฤศจิกายน 2552 - 09.00

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th