หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้อ...สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ (Purchasing Planning )
Bookmark and Share

กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้อ...สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ (Purchasing Planning )

รายละเอียด

ทุกวันนี้ "นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนภายในประเทศและในระดับสากลว่า... มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ชนะคู่แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า..."นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" สามารถบริหารการจัดซื้อให้ช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อย่างมาก ในขณะที่ยังคงคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่สั่งซื้อได้ดีเท่าหรือมากกว่าเดิมนั้นเอง แต่การที่ "นักจัดซื้อและฝ่ายจัดซื้อ" จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด "ที่ต้องมีและต้องเตรียมตัว" ก็คือ...การเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ "มีความพร้อม...ที่จะนำออกมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที" โดยเฉพาะการเรียนรู้ในส่วนของ "กลยุทธ์การวางแผนการจัดซื้อ" ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้...กระบวนการจัดซื้อขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดีที่สุด วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมืออาชีพของนักจัดซื้ออย่างเป็นระบบ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการวางแผนการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างมีหลักเกณฑ์ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถวางกลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดพนักงานจัดซื้อให้เหมาะสมกับงานเพื่อการวัดผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กร


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ • วิธีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัดซื้อให้สอดคล้องเป้าหมายขององค์กร • การใช้โมเดลแยกแยะกลุ่มสินค้าตามลักษณะของผลประโยชน์ หรือความเสี่ยงต่อองค์กร และค่าใช้จ่าย • การเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตามลักษณะกลุ่มสินค้าและงานบริการ • การวางกลยุทธ์การจัดซื้อที่ถูกต้องกับลักษณะกลุ่มสินค้าและความสัมพันธ์กับผู้ขาย • การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกจัดซื้อ • การประเมินผลงานของแผนกจัดซื้อและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารองค์กร • ถามตอบ • การทำกิจกรรมกลุ่ม – แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อแบ่งแยกกลุ่มสินค้าและวางกลยุทธ์การจัดซื้อ


วิทยากร :


อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร • Procurement Manager, Retail Thailand : Contracts & Procurement Department : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด • ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย • ผู้บริหารและดูแลงานกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่ง ประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 - ปัจจุบัน) ในตำแหน่ง... Procurement Manager, Procurement Executive, Contracts & Procurement Operation Lead,Standardization Manager, Supply Chain Manager, Inventory & Vendor Management, Procurement and Business Analyst, Senior Stock Analyst and Buyer • อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย • วิทยากรของโครงการเผยแพร่วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้าง และซัพพลายเชนนานาชาติ - MLS (Modular Learning System) ของ International Trade Centre (ITC) ในเครือของ UNCTAD และ WTO • อาจารย์พิเศษวิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ************************************************************** รับส่วนลดทันที 10% เพียง 3,150 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง เมื่อ..... • สำรองที่นั่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน..ทุกที่นั่ง • สำรองที่นั่งหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน..2 -3 ที่นั่งต่อบริษัท... และพิเศษสุด... สำรองที่นั่ง 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที เฉลี่ยเพียง 2,800 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072 (8.30 - 18.00 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/plubic/


สถานที่อบรม (Venue) :


โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก


วันและเวลาอบรม (Date and Time) :


ค่าธรรมเนียม (Fee) : 3,500 บาท...รับส่วนลด 10% เมื่อสำรอง 2-3 ที่นั่ง หรือ 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที !! (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):


http://www.people-synergy.co.th/plubic/course_detail.php?id=35


People Synergy Learning Center
ติดต่อ : People Synergy :: พีเพิล ซินเนอจี

โทรศัพท์ : 0-2910-2830, 080-776-4072

Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

Website : www.people-synergy.co.th


 


 หมวดหมู่
จัดหา-จัดซื้อ
 
วิทยากร

ค่าธรรมเนียม
3,500 บาท...รับส่วนลด 10% เมื่อสำรอง 2-3 ที่นั่ง หรือ 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที !! (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
20 พฤศจิกายน 2552 - เวลา 9.00

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
พีเพิล ซินเนอจี

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com