หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
Bookmark and Share

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม

รายละเอียด
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
SEMINAR & TRAINING
สุดยอดโซนแห่งการเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้วยเทคนิคต่างๆ ให้มีการปรับตัวและก้าวทันการตลาดในยุคปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา อันนำไปสู่การตลาดที่ยั่งยืน จากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถ่ายทอดประสบการณ์
ขอเชิญเข้าอบรม
" การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade
& เทคนิคการทำตลาดให้ประสบผลสำเร็จใน Modern Trade "

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3 โซน A ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียนรู้ ... แนวโน้มตลาด Modern Trade
เรียนรู้ ... การเตรียมตัวในการเข้าสู่ตลาด Modern Trade
เรียนรู้ ... การตั้งราคา การทำ PR & Promotion
เรียนรู้ ... เทคนิคการตั้งรับและรุก
เรียนรู้ ... ประสบการณ์ตรงของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

สมัคร 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน เมื่อสมัครก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552


Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่  http://www.fti.or.th/2008/download/activity/รายละเอียดและใบสมัคร_(10)_172.pdf


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ.2530 ไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437
ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน
จัดโดย โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณภาวิณี โทร. (02) 345-1115 , คุณอนัญญา โทร.(02) 345-1124


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
คุณสุรัตน์ เกตุรัตนกุล

ค่าธรรมเนียม
3000-4000

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552

สถานที่
ณ ห้อง Meeting Room 3 โซน A ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เบอร์โทรศัพท์
023451118
 
ผู้ประกาศ
อธิษฐาน แก้วคำสอน

ที่อยู่
โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-3451115

เบอร์โทรศัพท์
02-345-1118

อีเมล
atidthank@off.fti.or.th