หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง EQ for Self Development
Bookmark and Share

EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง EQ for Self Development

รายละเอียด

EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง EQ for Self Development

 

ใน อดีตเราให้ความสำคัญกับคนเก่งเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจพบว่าคนเก่งใช่ว่าจะเป็นคนประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานเสมอไป ในชีวิตจริงคนเราใช้อารมณ์มากแต่ไม่ค่อยได้มีการพัฒนาอารมณ์อย่างจริงจัง การมี EQ หรือ เชาว์อารมณ์เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้ความเก่งสนับสนุนความดี และความดีก็สนับสนุนความเก่ง ส่งผลให้พนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้ความสามารถ พัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ ตลอดจนสามารถจัดการและพัฒนากับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

-EQ และองค์ประกอบของ EQ (Emotional Quotient) -EQ กับ ตนเอง ครอบครัว การทำงาน -การพัฒนาสู่การเป็นผู้ที่มี EQ ที่ดี -EQ กับการพัฒนาตนเอง - เทคนิคการสร้าง Powerful Thinking - เทคนิคการสร้าง Effective Thinking -แบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการพัฒนา EQ ที่เหมาะสมกับตนเอง -การนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน -สรุป และถาม ตอบ


วิทยากร :

วิธีการอบรม บรรยาย ยกตัวอย่าง วิธีการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา กิจกรรม และแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ตนเอง


สถานที่อบรม (Venue) :

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 18, 20 (BTS สถานีอโศก MRT สถานีสุขุมวิท)


วันและเวลาอบรม (Date and Time) :

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 , 0900-16.00 น.


ค่าธรรมเนียม (Fee) :

Member 3,210 บาท Non-Member 3,745 บาท พิเศษ กรณีสมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/รุ่น รับส่วนลดท่านละ 200 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://www.ftpi.or.th/ProductsServices/TrainingServices/PublicTraining/tabid/81/Default.aspx


สอบถามรายละเอียด (Contact) :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ติดต่อ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 02-6195500 ต่อ 451-5

Email : training@ftpi.or.th

Website : http://www.ftpi.or.th/Home/tabid/36/Default.aspxหมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
วิธีการอบรม บรรยาย ยกตัวอย่าง วิธีการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ก

ค่าธรรมเนียม
Member 3,210 บาท Non-Member 3,745 บาท พิเศษ กรณีสมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/รุ่น รับส่วนลดท่านละ 200 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 0900 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 18, 20 (BTS สถานีอโศก MRT สถานีสุขุมวิท)

เบอร์โทรศัพท์
02-6195500 ต่อ 451-5
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-6195500 ต่อ 451-5

อีเมล
training@ftpi.or.th