หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตรเจาะลึก UCP 600 สำหรับผู้ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการนำเข้าส่งออก
Bookmark and Share

หลักสูตรเจาะลึก UCP 600 สำหรับผู้ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการนำเข้าส่งออก

รายละเอียด
การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้น การชำระเงินค่าสินค้าสามารถเป็นได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ LETTER OF CREDIT หรือ LC เป็นวิธีการชำระเงินแบบสากลวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันแพร่หลาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารส่งออก ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน LETTER OF CREDIT และระเบียบวิธีปฏิบัติของ UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT หรือ UCP 600 ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2550 เพื่อให้การเรียกเก็บเงินค้าสินค้าได้ครบถ้วนและรวดเร็ว โดยหลักสูตรเจาะลึก UCP 600 นี้ จะทำให้ท่านผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะในเนื้อหาของ UCP 600 อย่างละเอียด เพื่อให้ท่านประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการช่วยลดต้นทุนสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากความผิดพลาดของการจัดทำเอกสารส่งออกอีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตร
# การใช้ UCP 600 คำจำกัดความ และ การตีความ
# Discrepant Documents, Waiver and Notice
# ความเกี่ยวข้องระหว่าง Credit กับ Contract
# เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น Invoice / Transport document / Insurance รวมทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนา
# วันหมดอายุของเครดิตและสถานที่ยื่นเอกสาร
# การขยายวันหมดอายุหรือวันสุดท้ายของการยื่นเอกสาร
# ความรับผิดชอบของ Issuing Bank และ Confirming Bank
# Tolerance in credit amount, quantity and unit prices
# การออกและการแก้ไขเครดิต
# Partial & Installment drawings or shipments
# มาตรฐานในการตรวจเอกสาร
# เหตุสุดวิสัย
# การยื่นเอกสารที่สอดคล้องกับเครดิต
# Transferable credits

ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม
# ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
# ผู้ผลิตเพื่อส่งออก
# พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก
# บุคคลทั่วไปที่สนใจหมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
คุณสุชาติ ฉิมปรี SENIOR MANAGER-UNIT HEAD FOR TRADE EXPORT SERVICES CIMB THAI BANK PUBLIC CO LTD

ค่าธรรมเนียม
1,600 บาท

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 –16.00 น.

สถานที่
โรงแรม จัสมิน สุขุมวิท 23 (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก หรือ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท)

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004
 
ผู้ประกาศ
Genius Training

ที่อยู่
113 ซอยอ่อนนุช 70 แยก 3 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250

เบอร์โทรศัพท์
086-3263004

อีเมล
cs@geniustraining.co.th