หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs
Bookmark and Share

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

รายละเอียด
เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัด
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัคร

1. Microsoft Word Format
http://sites.google.com/site/shindan2500project/registrationformshindan1000/RegistrationFormShindan1000.doc?attredirects=0


2. PDF Format
http://sites.google.com/site/shindan2500project/registrationformshindan1000/RegistrationFormShindan1000.pdf?attredirects=0


3. จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการ
http://sites.google.com/site/shindan2500project/prachasamphanth-2/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3Shindan1000.pdf?attredirects=0


4. Brochure โครงการ
http://sites.google.com/site/shindan2500project/prachasamphanth-2/Brochure-Shindan-DEP.pdf?attredirects=0หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
-

ค่าธรรมเนียม
-

ระยะเวลา
-

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
085 848 9000
 
ผู้ประกาศ
พีระพงค์ อมรพิชญ์

ที่อยู่
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs (ภายใต้แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ) 534/4 Soi Pattanakarn 18, Pattanakarn Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

เบอร์โทรศัพท์
085 848 9000

อีเมล
-